MUTLAKA YAPIN! Her Gece Bu Süreyi Okursan Zengin Olmadan ÖLMEZSİN!

475 Baxış 48K

İmtihan olarak geldiğimiz şu dünyada Allah insanların kimini malı-mülküyle, kimini sağlığıyla, kimini de evladıyla sınayarak durumuna bakmak ister. Sıkıntı ve dertler karşısında isyan etmeyip tevekküle sarılan ihlaslı kulların sabretmeleri karşısında mükafatları düşünenler için ibret vericidir. Yalnızca O'ndan medet umarak yardım beklemek bir Müslümana yakışır en güzel hareketlerdendir. Elbette elden bir şey geliyorsa onu yaparak duaya sarılmak en güzelidir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilir: “Doğrusu, insan için kendi çalışmasından (gayretinin neticesinden) başka bir şey yoktur.” (Necm, 39) Görevlerini gereği gibi yerine getiren Müslüman kimseler, maddi ve manevi ihsanlara mazhar olurlar. Bu nedenden dolayı Allah (c.c)'dan isteyeceğimiz şeyler ne olursa olsun, ilk önce kendi üzerimize düşen şeyleri yerine getirmeliyiz. Sonrası ise takdr-i ilahi...
Arkadaşlar, inancımıza göre yoksulluk da zenginlik de sadece Allah’ın takdiri ile mümkündür. Ayet-i kerimede, “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin.'” (Al- İmran-26)
İnsanlar dünya hayatında ferahlık ve bolluk içinde yaşamak isterler. İşte zenginlik ve rızık bereketi için okunabilecek en mucizevi dualardan birisi de Vakıa Suresidir. Öyle ki bu durum, “Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492) hadis-i şerfinde belirtilmiştir.
Abdullah bin Abbas’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sav) bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu hem okuyunuz, hem de çocuklarınıza öğretiniz.” (Deylemî)
Dini kaynaklarda Vakıa suresiyle ilgili şunlar yazmaktadır : Vakıa suresini okumaya devam eden kimse, fakirlikten emin olur, dünya kendiliğinden ayağına gelir. Bolluk ve berekete kavuşmadan da dünyadan göçmez. Allah o kişiye günaha girmeden helal rızıklar nasip eder.
Fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, bu bereketli sureyi her gece akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler. Eğer okunmamışsa yatsıdan sonra da okunabilir.
Sahabilerin büyüklerinden müfessir Abdullah İbni Mesut r.a hastalanınca Hz Osman ziyaretine gider. Ona, senin bugüne dek islama ve müslümanlara büyük hizmetlerin oldu. Dolayısıyla sana beyt-ül maldan birşeyler verelim der.
- Ölecek adamın bunlara ne ihtiyacı olabilir? Ben Rabbime gidiyorum cevabını verir.
- Hz Osman, geride bıraktığın kızların var onlara bırakırsın böylece onlar da kimseye muhtaç olmazlar demesi üzerine Abdullah İbni Mesut ( r . a ) “Ben Rasulullah ( s . a . v )’ dan işittim ki " Her kim her gece Vakıa Süresini okursa ona asla fakirlik isabet etmez.” Bende kızlarıma onu ezberlettim, okumalarını tavsiye ettim ve her gece de o’nu okuyorlar. Onların kimseye muhtaç olmayacağına eminim ve kefilim” cevabını vermiştir.
Orada bulunanlardan biri der ki: " Ben bunu duyduktan sonra gidip Vakıa suresini hemen ezberledim her gece okudum ve bir daha terk etmedim!
Bizlerde bu sureyi her akşam okumaya gayret gösterelim ki Rabbimiz de bizlere rahmet, bolluk ve bereket kapılarını açsın. Hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir düsturunca bu videoyu da sevdiklerimizle paylaşmayı unutmayalım..
Rabbim bizlere helalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eylesin. Amin..
Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolar için takipte kalın.

Merhaba.
Kanalımızda "Bilmeniz Gereken Ne Varsa" sloganıyla hayatınıza yön verecek faydalı videolar paylaşıyoruz. Destek için abone olmayı unutmayınız..

Şərh

 1. Aksin allahverdiyev
  Aksin allahverdiyev
  14 gün əvvəl

  Səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu Amin Amin Amin

 2. OKEAN
  OKEAN
  17 gün əvvəl

  ♥️🕌🕌🌍🕌🕌♥️

 3. KRAL TR-Brawl Stars
  KRAL TR-Brawl Stars
  Ay əvvəl

  Allah,hu Ekbâr🥀🌹

 4. Harun Oktay
  Harun Oktay
  Ay əvvəl

  Selamun aleyküm herkese

 5. Aykut Günel
  Aykut Günel
  2 ay əvvəl

  Kur’an okumanın sevabı: İbni Mes’ûd r.a. anh dan rivayet edildiğine göre: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den 1 harf okursa, onun için 1 iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16) Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah s.a.v. : “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.) Sevabını hediye etmeli Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki: Sadaka [ve Kur'an-ı kerim okumanın] sevabını önce Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye etmeli, sonra ölülerin ruhlarına göndermeli. Böylece kabul olma ümidi fazla olur. Sevabını bütün müminlerin ruhlarına da hediye etmek iyi olur. Her birine sevabın hepsi ulaşır. Kendi sevabından bir eksilme olmaz. (2/36) En hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sav şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21) Kur’anı kekeleyerek zorla okumanın sevabı Âişe r.a.rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. (Buhârî, Tevhîd 52) Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir Ebû Mûsa el-Eş’arî r.a.rivayet edildiğine göre, Resûlullah sav şöyle buyurdu: “Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır.” (Buhârî, Et’ime 30 Fezâilü’l-Kur’ân 17, Tevhîd 36) Allah Teâlâ Kur’an ile yükseltir Ömer İbni Hattâb r.a.rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn 269) Gıpta edilecek iki kişiden biri de Kur’an ile meşgul olandır İbni Ömer r.a.rivayet edildiğine göre, Resûlullah sav şöyle buyurdu: “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz O’nun yolunda harcayan kimse.” (Buhârî, İlm 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ’tisâm 13, Tevhîd 45) Kur’an huzur verir Berâ İbni Âzib r.a.şöyle dedi: Bir adam Kehf sûresini okuyordu.Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da o buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca, adam Nebî sav geldi ve bu durumu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz: “O sekînedir; okuduğun için inmiştir” buyurdu. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 11) Kur’an okunmayan ev harabedir İbni Abbâs r.a.rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18) Oku ve yüksel Abdullah İbni Amr İbni Âs r.a.rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun âyetin son noktasındadır.” (Ebû Dâvûd, Vitr 20) Ezberlediğiniz sureleri unutmayın Ebû Mûsa r.a.rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” (Buhârî, Fazâilü’l-Kur’ân 23) Kur’an ilgisiz kalmaz İbni Ömer r.a.rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 23) Kur’an güzel okumak Ebû Hüreyre r.a.Resûlullah sav: “Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı tegannî ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır” buyururken işittim, demiştir. (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 19; Tevhîd 32) Dâvûdi sesli Sahabe Ebû Mûsa el-Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: “Şüphesiz Dâvûd’a verilen güzel seslerden bir nağme de sana verilmiştir.”(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 31) Kur’an-ı Kerim'i Peygamberimizden daha güzel okuyan biri yoktur Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i yatsı namazında “Ve’t-tîni ve’z-zeytûni” sûresini okurken dinledim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. (Buhârî, Ezân 102) Kur’an'ı tegannî ile oku Ebû Lübâbe Beşîr İbni Abdülmünzir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kur’an’ı tegannî ile okumayan kimse bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, Vitr 20) Hiçbir peygambere verilmeyen iki nur İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, bir keresinde Cebrâil aleyhisselâm Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında oturmakta iken, Resûl-i Ekrem yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrâil: - Bu, şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp sadece bugün açılan bir gök kapısıdır, dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrâil: - Bu, yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti, dedi. Melek selâm verdi ve Peygamberimiz’e şöyle dedi: - Müjde! Sana, senden önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fâtiha sûresi, diğeri Bakara sûresi’nin son âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve ecir verilir. (Müslim, Müsâfirîn 254) Kur’an okunan evi rahmet kaplar Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allâh bu sâyede o kimseyi cennetine koyar. Âilesinden hepsi cehennemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148) Peygamber Efendimiz buyrulur: “Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyen hâfızlar ve gecelerini ihyâ edenlerdir.” (Suyûtî, I, 36/1063 Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Çünkü hamele-i Kur’ân (yâni Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde peygamberler ve asfiyâ (yâni safâya ermiş olan Allâh dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226) Onlar, «Bu değerli elbiseler bize niçin giydirildi?» diye sorarlar. «Çocuğunuzun Kur’ân’ı eline alması sebebiyle» denir. Sonra Kur’ân okuyan kişiye, «Oku ve cennetin dereceleri ve odaları arasında yüksel!» denir. O, ister hızlı, ister tertîl üzere olsun okumaya devam ettiği müddetçe yükselmeye devam eder.” (Ahmed, 5: 348; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; Abdürrazzak, Musannef, 3: 373; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 129) (Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur'an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni] Lütfen dualarınızı eksik etmeyin

 6. Kamran Nifteliyev
  Kamran Nifteliyev
  2 ay əvvəl

  Zehmet olmasa yazardız süreni

 7. Ali Kepek
  Ali Kepek
  2 ay əvvəl

  Rabbime şükürler olsun onun hikmetinden sual olunmaz 🤲🤲💯💯

 8. zeynep
  zeynep
  2 ay əvvəl

  Ben yıllarca okudum hiç aksatmadan Allahım çok şükür nerden nereye geldim elhamdülillah.

 9. martins honour
  martins honour
  2 ay əvvəl

  Tamam zengin olmazsam kanal sahibi verecek parayı anlaştık mı?

 10. cüneyt akan
  cüneyt akan
  2 ay əvvəl

  Ben düyamalını neyleyim sırtımda onca günahlar varken kardeşlerim😢😢😢

 11. Yahya Ulca
  Yahya Ulca
  2 ay əvvəl

  Sen okudun çokmu zengin oldun.

 12. Brawl King
  Brawl King
  2 ay əvvəl

  Harika videolar çekiyon abi.Abi kaza namazlarımızın sayısını tam olarak bilmiyorsak ne yapmalıyız videi yaparmısın bunun için

 13. Salih Yılmaz
  Salih Yılmaz
  2 ay əvvəl

  Allah razı olsun

 14. Grade Games
  Grade Games
  2 ay əvvəl

  Allah ım senin düşmanın benim düşmanım dostun benim dostum

 15. Grade Games
  Grade Games
  2 ay əvvəl

  Allah ım seni çok seviyorum

 16. Esra Aslı
  Esra Aslı
  2 ay əvvəl

  Zamnsiz paraninda nəyse.)))

 17. takıntılısalih
  takıntılısalih
  2 ay əvvəl

  Kalbimizi imanlı. Allah'a yolunda gitmeyi nasip etsin.

 18. Burak Toprak
  Burak Toprak
  2 ay əvvəl

  Hocam sureyi türkçe okunuşunu telefondan her akşam okusak olurmu

 19. Hasan Kaynak
  Hasan Kaynak
  2 ay əvvəl

  ALLAH razı olsun sizden.

 20. Ismail Erkmen
  Ismail Erkmen
  2 ay əvvəl

  Bazı hocalar sabah namazından sonra diyor

 21. Cuneyt Yavuz
  Cuneyt Yavuz
  2 ay əvvəl

  AMIN

 22. Bahar Yildirim
  Bahar Yildirim
  2 ay əvvəl

  AMİİİİN AMİN AMİN AMİN ALLAH RAZI OLSUN SENDEN TSK bide şöyle bir video gelsin şimdi hani bir videoda izledim anne babaya iyilik yapman lazım diye sen bilirsin

  1. Bahar Yildirim
   Bahar Yildirim
   2 ay əvvəl

   Ne yapmam lazim

  2. Bahar Yildirim
   Bahar Yildirim
   2 ay əvvəl

   Benim annem beni çok kızdırıyor dayanamıyorum bende bağırıyorum üzülüyor sonra özür diliyorum bakışıyoruz fakat içimde bir sıkıntı kaliyor

 23. ABDULLAH İZGİ
  ABDULLAH İZGİ
  2 ay əvvəl

  ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN HER BU VİDEOYU İZLEDİĞİMDE BİRŞEYLER ÖĞRENİYORUM

 24. Tek Uzun
  Tek Uzun
  2 ay əvvəl

  Abi babamin isi yok lutfen durumumuz kotu ailemizin icinde huzur yok hangi duayi okumaliyim acil acil acil

 25. Saffet Pehlivan
  Saffet Pehlivan
  2 ay əvvəl

  Allah bana Allah ı unuttururacak kadar çok mal vermesün yeter elhamdülillah

 26. Emrah Dede
  Emrah Dede
  2 ay əvvəl

  Amin.

 27. Punhan Quliyev
  Punhan Quliyev
  2 ay əvvəl

  Zengin olmak neye yarar kalbin zengin olsun yeter zaten zengin olsanda.fakir olsan da gireceyin yer aynı mezar aynı toprak

 28. Selbi 'nin Günlük Yaşamı
  Selbi 'nin Günlük Yaşamı
  2 ay əvvəl

  Çok güzel faydalı bilgiler veriyorsunuz Allah razı olsun arkadaşım

 29. dssdsd
  dssdsd
  2 ay əvvəl

  ALHAMDUILLAH EMEGINE SAYGI DUYUYORUM COK GUZEL VIDEO

 30. HÜSEYİN AYBAK
  HÜSEYİN AYBAK
  2 ay əvvəl

  Tüm MÜSLÜMAN din kardeş lerim CUMA sı mübarek OLSUN hayırlı cuma lar ✋

 31. Azeri Mapper
  Azeri Mapper
  2 ay əvvəl

  Selam Aleyküm Müslüman Kardeşim Arapçayı I Okuyalım Yoksa Mealinimi?

 32. Azeri Mapper
  Azeri Mapper
  2 ay əvvəl

  Ben bu sureyi zenginlik için değil Allah Rızası Ve Helalından Herşeyi Rabbimin Bana Nasip Etmesi İçin Okuyacağım ALLAH herkese helalinden yemeği içmeyi nasip etsin. Amin.

 33. Birgül Seper
  Birgül Seper
  2 ay əvvəl

  Allah'ım sizden razı olsun güzel insan bu güzel hizmetiniz için teşekürler Allah'ıma emanet ol melekler korusun Aminnn cansın güzel insan Aminnn 🌟🌟🌹🌹🌟🌟🌹🌹🌟🌟🌹🌹🌟🌟🌹🌹🌟🌟🌹🌹🌟🌟🌹🌹

 34. Ahmet Ayan
  Ahmet Ayan
  2 ay əvvəl

  Allah razı olsun güzel bilgiler için

 35. Muhammed İkbal Demir
  Muhammed İkbal Demir
  2 ay əvvəl

  ALLAH RAZI MEMNUN HOSNUD OLSUN İNŞAALLAH

 36. Muhammed İkbal Demir
  Muhammed İkbal Demir
  2 ay əvvəl

  AMİN İNŞAALLAH

 37. HÂK ,YOLUN YOLCUSU
  HÂK ,YOLUN YOLCUSU
  2 ay əvvəl

  Evimde 3 günlük erzağim var zenginim Elhamdulillah. Ya Rabbi bu fakir kulunu Ahiret zenginliği ihsan eyle.

 38. Fazil Soyuguzel
  Fazil Soyuguzel
  2 ay əvvəl

  Amin. Allah razı olsun

 39. EFE
  EFE
  2 ay əvvəl

  1. İza veka'atilvaki'atu. 2. Leyse livak'atiha kazibetun. 3. Hafıdatun rafi'tun. 4. İza ruccetil'ardu reccen. 5. Ve bussetilcibalu bessen. 6. Ve fekanet hebaen munbessen. 7. Ve kuntum ezvacen selaseten. 8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. 9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti. 10. Vessabikunessabikune. 11. Ulaikelmukarrabune. 12. Fiy cennatin na'ıymi. 13. Sulletun minel'evveliyne. 14. Ve kaliylun minel'ahıriyne. 15. 'ala sururin medunetun. 16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne. 17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune. 18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin. 19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune. 20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. 21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. 22. Ve hurun 'ıynun. 23. Keemsalillu'luilmeknuni. 24. Cezaen bima kanu ya'melune. 25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen. 26. İlla kıylen selamen selamen. 27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. 28. Fiy sidrin mahdudin. 29. Ve talhın mendudin. 30. Ve zıllin memdudin. 31. Ve main meskubin. 32. Ve fakihetin kesiyretin. 33. La maktu'atin ve la memnu'atin. 34. Ve furuşin merfu'atin. 35. İnna enşe'nahunne inşaen. 36. Fece'alnahunne ebkaren. 37. 'Uruben etraben. 38. Liashabilyemiyni. 39. Sulletun minel'evveliyne. 40. Ve sulletun minelahiriyne. 41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. 42. Fiy semumin ve hamiymin. 43. Ve zıllin min yahmumin. 44. La baridin ve la keriymin. 45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. 46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi. 47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune. 48. Eve abaunel'evvelune. 49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne. 50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin. 51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. 52. Leakilune min şecerin min zakkumin. 53. Femaliune minhelbutune. 54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi. 55. Feşaribune şurbelhiymi. 56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. 57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. 58. Efereeytum ma tumnune. 59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. 60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. 61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune. 62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune. 63. Efereeytum ma tahrusune. 64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une. 65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. 66. İnna lemuğremune. 67. Bel nahnu mahrumune. 68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. 69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. 70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune. 71. Efereeytumunnarelletiy turune. 72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune. 73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne. 74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi. 75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi. 76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun. 77. İnnehu lekur'anun keriymun. 78. Fiy kitamin meknunin. 79. Lya yemessuhu illelmutahherune. 80. Tenziylun min rabbil'alemiyne. 81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune. 82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune. 83. Felevla iza beleğatilhulkume. 84. Ve entum hıyneizin tenzurune. 85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. 86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. 87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne. 88. Feemma in kane minelmukarrebiyne. 89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin. 90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni. 91. Feselamun leke min ashabilyemiyni. 92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne. 93. Fenuzulun min hamiymin. 94. Ve tasliyetu cahıymin. 95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni. 96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

 40. KRAL OYUNCU
  KRAL OYUNCU
  2 ay əvvəl

  Abi kitaptan yaparsak okursak zengin olur muyuz

  1. Ne Varsa
   Ne Varsa
   2 ay əvvəl

   Olur tabiki

 41. Oyun Hastaları
  Oyun Hastaları
  2 ay əvvəl

  Bunu sen bilemezsin ve KURAN-I-KERİM de yazıyosa bilmiyorum bu net değil bence

 42. Aquil Pugb PG
  Aquil Pugb PG
  2 ay əvvəl

  Ağzına sağlık abi teşekkür ederim

 43. Evliyâ Şehrî
  Evliyâ Şehrî
  2 ay əvvəl

  Rabbin herkese helalinden versin

 44. tima Teymur
  tima Teymur
  2 ay əvvəl

  Canim abim cok sagolasin . Comentariy ahlini de cok sagolsunlar canimlarim guzelerim benim

 45. Huzur İslamdaa
  Huzur İslamdaa
  2 ay əvvəl

  Allah razı olsun

 46. ENES BAYRAM
  ENES BAYRAM
  2 ay əvvəl

  allahtan başka ilah yoktur allahım sen günahlarımızı affetsin🙏🙏

  1. 1ce
   1ce
   3 saat əvvəl

   @Adolf hitler lan adam dogru yaziyor hosuna gelmeyen bir sey varsa git

  2. Adolf hitler
   Adolf hitler
   16 gün əvvəl

   @Mislina nur boş duyar kasma

  3. UMUT GAMER
   UMUT GAMER
   21 gün əvvəl

   Amin inşallah

  4. Minecraft Minecraft
   Minecraft Minecraft
   25 gün əvvəl

   Amin

  5. Mbb Mbb
   Mbb Mbb
   Ay əvvəl

   @Mislina nur gerekmiyor muydu :D

 47. Berat aygun
  Berat aygun
  2 ay əvvəl

  ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN ÇOK GÜZEL BİR VİDEO OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK❤

 48. İman tv.
  İman tv.
  2 ay əvvəl

  Selamun Aleykum kanalımıza destek olurmusnuz

 49. zeki aslan
  zeki aslan
  2 ay əvvəl

  Rabbime sonsuz şükürler olsun verdiğin nimetlere şükür etmeyenlere eyleme amin

 50. Vesile Ayan
  Vesile Ayan
  2 ay əvvəl

  ALLAH razı olsun çok faydalı bir video olmuş

 51. asmin demir
  asmin demir
  2 ay əvvəl

  Allahüm mesali ala muhammedin

 52. W.D Gaster
  W.D Gaster
  2 ay əvvəl

  Gta san andreas gibi yani

 53. Serhat Ince
  Serhat Ince
  2 ay əvvəl

  Rabbim herkese yardım etsin inşallah 🙏✨

 54. Xuraman Ceferova
  Xuraman Ceferova
  2 ay əvvəl

  Allahın göndərdiyi kitabı hər dərdə dərmandı ehtyacım sənədi gözəl Allahım

  1. Subay Oqlan
   Subay Oqlan
   2 ay əvvəl

   inwallah

 55. Aytac Yener
  Aytac Yener
  2 ay əvvəl

  Allah 🌹 razı 🌹 olsun 🌹 hocam 🌹 iyi 🌹 ki 🌹 varsınız 🌹 Hamdüllilah 🌹

 56. Şemkir Türkoğlu
  Şemkir Türkoğlu
  2 ay əvvəl

  Allahu Akbar

 57. Adil Quliyev
  Adil Quliyev
  2 ay əvvəl

  *"Biz bu dünya'ya imtahan için geldik"*

 58. yunus acet
  yunus acet
  2 ay əvvəl

  inşallah her gece okuyacağım

 59. Asif yolcuyev
  Asif yolcuyev
  2 ay əvvəl

  SALAM ALLAH RAZI OLSUN. BƏS VAKİA SURƏSİNİ DİNLƏSƏK OLAR. YOXSA ANCAQ OXUYAQ?

  1. Asif yolcuyev
   Asif yolcuyev
   2 ay əvvəl

   @Ne Varsa OLDU YAXŞI SAĞOLUN

  2. Ne Varsa
   Ne Varsa
   2 ay əvvəl

   Okumanız gerekir

 60. Azeri Mapper
  Azeri Mapper
  2 ay əvvəl

  Abi Çok TEŞEKKÜR ederim zaten dini videolar az izlenio 4izlenme ne çıplak video olsaydı 3-4 milyon İzlenir di 😢 Sana Helal az izlesende Video Çekion ve videolarını kaçırmıyom

 61. oyun dünyası pro
  oyun dünyası pro
  2 ay əvvəl

  Abi çok güzel videolar çekiyorsun çokta emek veriyorsun ALLAH RAZI OLSUN

 62. Muhammet Sait
  Muhammet Sait
  2 ay əvvəl

  Abi siz kafayımı yediniz oğlum bu eğlence videosu değil ki, buna "ilk ben yazdım" deyiyorsunuz bu imana aid bir video

 63. The First - Brawl Stars
  The First - Brawl Stars
  2 ay əvvəl

  Çok güzel olmuş abi eline sağlık böyle bilgili şeyler paylaşan çok az maalesef Allah yardımcın olsun çok güzel videolar

 64. oyun dünyası pro
  oyun dünyası pro
  2 ay əvvəl

  Abi kaç yaşındasin

  1. oyun dünyası pro
   oyun dünyası pro
   2 ay əvvəl

   @Ne Varsa abi bende 13 yaşındayım namazında kılıyorum

  2. oyun dünyası pro
   oyun dünyası pro
   2 ay əvvəl

   @PRO KUZENLER FF bende

  3. oyun dünyası pro
   oyun dünyası pro
   2 ay əvvəl

   @EFE ayn

  4. oyun dünyası pro
   oyun dünyası pro
   2 ay əvvəl

   @Ne Varsa abi sesin çok güzel

  5. PRO KUZENLER FF
   PRO KUZENLER FF
   2 ay əvvəl

   @Ne Varsa Abi bende 13 yaşındayım

 65. oyun dünyası pro
  oyun dünyası pro
  2 ay əvvəl

  Seni çok seviyorum abi adamsın video attığında direk geldim

 66. oyun dünyası pro
  oyun dünyası pro
  2 ay əvvəl

  5. Yorum direk geldim

 67. Kuranı Kerim Sureleri
  Kuranı Kerim Sureleri
  2 ay əvvəl

  Selamun aleyküm. Allah razi olsun paylasimların cok guzel kardesim emegine saglık.. Kuran okumak isteyenler olursa sayfa-ma göz atabilirler. Selametle🌹🌹🌹

  1. Harun Oktay
   Harun Oktay
   Ay əvvəl

   Aleyküm selam

 68. Mr. Doktor
  Mr. Doktor
  2 ay əvvəl

  seni seviyoruz reis 😌😌

 69. renkli dünya
  renkli dünya
  2 ay əvvəl

  İlk

 70. KAFAMA GÖRE
  KAFAMA GÖRE
  2 ay əvvəl

  Ilk rezzzz

 71. İTTİHÂD-I İSLÂM
  İTTİHÂD-I İSLÂM
  2 ay əvvəl

  Kuran her derde devadır🥀

  1. İbrahim taha Çevik
   İbrahim taha Çevik
   2 ay əvvəl

   Kardeşim seni her yerde görüyorum yaa beni mi takip ediyosun

  2. Aze WOLF
   Aze WOLF
   2 ay əvvəl

   ☝️